راهنمای استفاده از سامانه نظام ثبت بیماران هپاتیت سی

لطفا به منظور ثبت اطلاعات در سامانه به نکات زیر توجه فرمایید :

1- کدملی :

در این بخش کد ملی بیمار بایستی وارد شود و این نکته بسیار مهم است که حتما بایستی کد ملی به صورت صحیح وارد شود و در صورت ورود اشتباه کد ملی پیغام خطا نمایش داده می شود .

2- تاریخ تولد :

در این بخش تاریخ تولد بیمار بایستی وارد شود و این نکته اهمیت دارد که بایستی تاریخ بر اساس یک الگو وارد شود ، به همین منظور بعد از کلیک در بخش تاریخ تولد تقویم تاریخ نمایش داده می شود که تاریخ را به صورت نمایشی بر روی تقویم انتخاب نمایید ( به طور مثال : 01-06-1369

3- جنسیت :

در این بخش جنسیت بیمار بایستی مشخص شود .

4- راه ابتلای احتمالی :

لطفا در این بخش در منوی بازشو راه ابتلای بیمار به هپاتیت سی را انتخاب نمایید ( تزریق خون ، اعتیاد تزریقی و یا سایر )

5-

در این بخش مشخص می شود که آیا بیمار بیماری خاصی دارد یا خیر که موارد در منوی بازشو مشخص شده است .

6- سابقه درمان :

در صورتی که بیمار درمان قبلی دریافت کرده است لطفا نوع درمان قبلی دریافت شده را انتخاب نمایید و در صوتی که برای اولین بار رژیم درمانی دریافت خواهد کرد گزینه بدون درمان قبلی را انتخاب نمایید .

7- تاریخ سابقه درمان :

در صورتی که بیمار درمان قبلی داشته است لطفا آخرین تاریخی که بیمار رژیم مورد نظر که در بخش سابقه درمان وارد شده است را دریافت کرده است را مشاهده نمایید .

اطلاعات ویروس شناسی

به منظور ورود اطلاعات ویروس شناسی ابتدا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید تا یک رکورد برای شما اضافه شود .

در این بخش اطلاعات ویروس شناسی بایستی وارد شود و به این ترتیب که ابتدا تاریخ اطلاعات ویروس شناسی ( دقیقا مانند الگوریتمی که در بخش اطلاعات پایه توضیح داده شد : 01-06-1369 ) وارد می شود و بعد از آن فیلدهای دیگر مورد نظر بایستی تکمیل گردد . لطفا تمامی فیلدها با اعداد پر شود و به حروف وارد نشود )

امکان ورود 5 اطلاعات ویروس شناسی برای هر بیمار امکان پذیر می باشد به این ترتیب که با کلیک مجدد بر روی دکمه اضافه برای شما یک رکورد دیگر ایجاد می شود که می توانید که می توانید یک اطلاعات ویروس شناسی دیگر در تاریخ دیگری را وارد نمایید .

لطفا حداکثر 5 اطلاعات ویروس شناسی بیمار وارد شود .

همچنین در صورتی که قصد دارید اطلاعات وارد شده را پاک نمایید می توانید به شکل زیر انجام دهید

اطلاعات درمان

به منظور ورود اطلاعات درمانی لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید تا اطلاعات برای شما نمایش داده شود .

ابتدا بایستی تاریخ شروع درمان مشخص شود ( بر اساس الگوریتمی که بیان شده است (مثال : 01-06-1369 ) ) و همچنین تاریخ پایان درمان و بعد از آن رژیم درمانی ، مدت درمان و شرکت تولید کننده دارو و سوال آخر اینکه آیا بیمار به درمان پاسخ داده است یا خیر ؟

در صورتی که بیمار به درمان 1 پاسخگو نبوده و با درمان 1 پاسخ ویروسی پایدار نداشته است و یا درمان را تکمیل نکرده است همانند بخش قبل با کلیک بر روی دکمه اضافه رکورد جدیدی نمایش داده می شود و شما می توانید درمان شماره 2 را نیز وارد نمایید .

لطفا حتما حداقل 1 درمان و حداکثر 5 درمان برای بیمار وارد شود .

اطلاعات بالینی

به منظور ورود اطلاعات بالینی لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید تا اطلاعات برای شما نمایش داده شود .

در این بخش هم اطلاعات بالینی بیمار تکمیل خواهد شد ، این اطلاعات بایستی در یک تاریخ ( براساس الگوریتم مشخص شده ) وارد شود و نوع تست انجام شده و اطلاعات تکمیلی در فیلدهای مشخص شده قرار گیرد .

در صورتی که چندین اطلاعات بالینی وجود دارد با کلیک بر روی دکمه اضافه یک رکورد دیگر ایجاد می شود .

همانند بقیه اطلاعات حداقل 1 اطلاعات بالینی و حداکثر 5 اطلاعات بالینی امکان ثبت در سامانه را دارد .

ورود اطلاعات آزمایشگاهی( قبل از شروع درمان )

به منظور ورود لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید تا اطلاعات برای شما نمایش داده شود .

برای هر درمانی که در سامانه وارد میشود حداقل یک اطلاعات آزمایشگاهی وجود دارد لطفا اطلاعات آزمایشگاهی را همانند دیگر بخش های سامانه ، ابتدا تاریخ آزمایش بر اساس الگوریتم وارد شود و فیلدهای دیگر را نیز تکمیل نمایید .

فیلدهایی که ضرورت به ورود آنها می باشد با علامت (*) مشخص شده است .

به منظور اضافه کردن آزمایش جدید لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید و این پروسه را تکرار نمایید .

حداقل 1 آزمایش و حداکثر 5 آزمایش امکان وارد شدن در سامانه را دارد .

ورود اطلاعات آزمایشگاهی( قبل از شروع درمان )

به منظور ورودعوارض درمان لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید تا اطلاعات برای شما نمایش داده شود .

در این بخش هم ابتدا بایستی تاریخ بروز عوارضی که پیش آمده مشخص شود بر اساس الگوریتم مشخص شده و همچنین عوارض هایی که در طول درمان و پایان درمان بیمار دچار آن شده است ، امکان انتخاب چند مورد وجود دارد . همچنین می توانید با کلیک روی دکتر Add New Choice یک عارضه ای که در لیست نمی باشد را تایپ نمایید .

در صورتی که بیمار عوارضی نداشته است لطفا گزینه بدون عارضه انتخاب شود .

به منظور اضافه کردن عوارض درمان جدید لطفا بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید و این پروسه را تکرار نمایید .

حداقل 1 عوارض درمان و حداکثر 5 عوارض درمان امکان وارد شدن در سامانه را دارد .

توضیحات تکمیلی

در این در صورتی که توضیحاتی درباره بیمار وجود دارد و در فرم های سامانه گنجاده نشده است را به صورت دستی تایپ نمایید و به منظور مشارکت در تحقیقاتی که صورت خواهد گرفت لطفا مطالعه مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

در انتها بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک نمایید تا پرونده بیمار بر روی پروفایل شما ذخیره شود .

بعد از ثبت نهایی فرم پیغام مناسب به شما نمایش داده می شود که با کلیک بر روی بخش لیست بیماران شما تمامی پرونده های بیمارانی که توسط شما وارد شده است را خواهید دید که در این بخش قابلیت خروجی گرفتن PDF در سامانه رسمی از بیمار وجود دارد و در صورتی که نیاز به تکمیل اطلاعات بیمار بود با کلیک بر روی دکمه ویرایش وارد پرونده بیمار شوید و اطلاعات را تکمیل نمایید .